VELKOMMEN TIL ORDEN OG SYSTEM!

ADMINISTRASJON AS

Er det noe som avgjør forskjellen på vinnere og tapere er det vekten de legger på god ADMINISTRASJON. Det er dette som fører  enkelte til topps, mens de fleste forblir små eller avvikles.

I vår formålsparagraf står det at formålet med ADMINISTRASJON er eiendomsutvikling og eiendomsdrift samt deltagelse i beslektede selskaper.

Dette er korrekt, men vårt navn peker på det aller viktigste i eiendomsbransjen - behovet for god ADMINISTRASJON. Regnskaper, kontrakter, anbud, tidsfrister og straff ved overskridelser må følges nøyaktig opp. Her kommer vi inn. Vi bistår med alt! Det vi ikke utfører selv formidler vi til andre seriøse aktører.

Ta derfor gjerne kontakt med:

- ADMINISTRASJON AS -

ORG. NR. 930 693 251 - TLF. 994 44 567 - POST@ADMINISTRASJON.NO

BANK: 2050.47.20552

KONTOR: HADELANDSGÅRDEN, ROSENDALSVEGEN 5, 2760 BRANDBU